psychologiapar.pl
17.10.2013

80:20?

Czy mężczyźni czytają o związkach?

W ciągu ostatnich lat jest wyraźna tendencja w kierunku wyrównania tych proporcji, ale jest to powolny proces.

Ciekawe, czy będzie on miał nadal taki charakter czy też zdarzy się coś drastycznego?