psychologiapar.pl
19.06.2016

Zaangażowanie w związku – co dla was znaczy?

Droga do Słońca

Partnerzy w związku mogą mieć wspólne, podobne rozumienie tego, czym jest zaangażowanie w relację, nawet jeśli o tym nie rozmawiają. Inne pary mogą zupełnie nie zgadzać się w tej kwestii. Zaangażowanie może wtedy znaczyć dla każdej osoby co innego, stając się obszarem sporów. Jeśli temat jest dla nich ważny będą szukać sposobów, by ten konflikt rozwiązać. Wtedy okazuje się to wartościowym poszukiwaniem tożsamości związku.

Prawdziwe intencje

Niekiedy termin „zaangażowanie” używany jest przez partnerów w kontekście zgłaszanych roszczeń. „Brak zaangażowania” jest wtedy zarzutem i ma na celu zmianę zachowań drugiej strony. Takim działaniom mogą przyświecać skrajnie różne intencje. Dobrze jest więc wiedzieć, które moje (i drugiej strony) działania skierowane są na rozwój relacji, nawet jeśli są trudne, a które stanowią część walki o zwiększenie własnych przywilejów kosztem drugiej strony.

W samej walce może nie być nic złego, ale ważne jest, żeby obie strony wiedziały, że się właśnie nią zajmują.

Np. częsty zarzut „nie okazujesz uczuć” może wypływać z intencji 1 tworzenia bardziej satysfakcjonującego związku dla nas obojga albo 2 wprowadzenia swoich porządków i podporządkowania sobie partnera.
W obu sytuacjach warto się zastanowić, do jakiej postawy adresowany jest zarzut: na czym polega „nie okazywanie uczuć”? Co jest okazywane (np. dystans)? Albo w jaki sposób uczucia jednak są wyrażane, choć w bardzo niekonwencjonalny sposób?

Zaangażowanie a konflikty

Zaangażowanie związane jest z tym, jak oceniamy wartość naszej relacji. Często odnosimy się do miłości, tworzenia rodziny, bliskości, historii i wspólnych doświadczeń, przyjaźni czy wspólnych zainteresowań. Te zasoby stanowią podstawę, dzięki której łatwiej mierzyć się z trudnościami oraz – jeśli przychodzi taka potrzeba – angażować w konflikty.

od-siebie

W bardziej skomplikowanej sytuacjach są pary, które deklaratywnie trwają w związku, ale robią to ze względu na majątek, dzieci, wzajemne zależności, lęk przed samotnością i rozstaniem czy inne bolesne konsekwencje zakończenia relacji. Zaangażowanie w takich relacjach jest zupełnie innego rodzaju i nie ułatwia adresowania trudności czy wspólnego podejmowania wyzwań relacyjnych. Takie związki są w ciągłym jawnym bądź zamrożonym konflikcie.

Monopol

Często jedna osoba twierdzi, że jest zaangażowana i uważa, że jest w tym samotna. Może być to problem różnego rozumienia zaangażowania, ale jeśli rzeczywiście go brak to jest to informacja na temat kondycji związku, który tworzy.

Plecy

Zaangażowanie w związku jest aktywnym tworzeniem i uczestniczeniem w relacji, kiedy nie tylko jej chcę, ale również wiem, że mam wpływ na jej kształt.

A czym jest dla was?